การค้นหาข้อมูลการเรียกสินค้าคืนเพื่อความปลอดภัย

Enter your VIN number below to see if there are any safety recalls for your bike.


Locating the Vehicle Identification Number (VIN) on the steering headLocating the Vehicle Identification Number (VIN) on the steering head

คุณสามารถตรวจสอบ VIN ของคุณได้จากในสมุดบันทึกการซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์ หรือบนตัวรถจักรยานยนต์ของคุณ บริเวณเพลทติดโครงรถด้านในของคอเฟรมตามที่ระบุไว้ในภาพด้านบน

การเรียกสินค้าคืนเพื่อความปลอดภัยคืออะไร

การเรียกสินค้าคืนเพื่อความปลอดภัย คือการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนชิ้นส่วนในรถจักรยานยนต์ของคุณ ซึ่งถือได้ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับความปลอดภัย ในกรณีที่เป็นการเรียกสินค้าคืนเพื่อความปลอดภัย เราจะติดต่อเจ้าของรถผ่านทางจดหมาย หากคุณลงทะเบียนที่อยู่เจ้าของจักรยานยนต์ไว้ในฐานข้อมูลของเรา เราจะขอให้คุณนำรถจักรยานยนต์ของคุณไปยังตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่หรือตัวแทนจำหน่ายที่คุณเลือก และเราจะดำเนินการโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ

ฟังก์ชันการค้นหานี้ จะรายงานแคมเปญการเรียกคืนที่เกี่ยวข้องซึ่งเราเคยประกาศออกไปตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2001 จนถึงปัจจุบัน


VIN คืออะไร

รถจักรยานยนต์ทุกคันจะมีหมายเลขประจำตัวยานพาหนะ (VIN) ซึ่งจะเป็นตัวเลขและตัวอักษร 17 ตัว

หากรถจักรยานยนต์ของฉันอยู่ระหว่างการถูกเรียกสินค้าคืนเพื่อความปลอดภัย ฉันควรทำอย่างไร

เราจำเป็นต้องขอความร่วมมือจากคุณ เพื่อให้แน่ใจว่ารถจักรยานยนต์ของคุณจะได้รับการแก้ไขโดยเร็วที่สุด เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของคุณ โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่หรือตัวแทนจำหน่ายที่คุณเลือก และนัดคิวเอารถจักรยานยนต์ของคุณเข้าไปดำเนินการแก้ไขตามประกาศการเรียกสินค้าคืนโดยเร็วที่สุด หากต้องการค้นหาข้อมูลตัวแทนจำหน่าย โปรดใช้โปรแกรมค้นหาตัวแทนจำหน่ายของเรา

ค้นหาตัวแทนจำหน่าย

ไม่มีผลลัพธ์